....Společenství vlastníků jednotek K.Čapka čp.1302,1303 SOKOLOV

Vítejte na stránkách Společenství vlastníků K. Čapka čp. 1302, 1303 SOKOLOV

Statistika

Důležitá telefonní čísla

Havarijní dispečink - stálá služba: tel. 359 808 622, mobil 731 410 360

Po dobu 24 hodin denně je vám k dispozici centrální dispečink na telefonním čísle 359 808 622, mobil 731 410 360. Na základě vašeho požadavku vám bude poskytnuta pomoc v šesti základních řemeslech vodoinstalatérství, elektro, topenářské práce, měření a regulace, výtahy.

 

V pracovní dobu je pověřenou osobou zajišťující opravy pro náš dům v Sokolovské bytové s.r.o. :

 pí.Hosová tel.359 808 643

Záležitosti se správou domu vyřizuje:

 pí.Hladíková tel.359 808 641 (mobil:731410385)

Městská policie Sokolov

Kontaktní údaje

 

Adresa

Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

Telefon

352 325 288

Mobil

604 341 704

Fax

352 325 157

Email

mestska.policie@mu-sokolov.cz

 
Vstup pro administraci